top of page

תקנון אתר וחנות

תנאי שימוש ורכישה באתר osnat-cosmetics

ברוכה הבאה לאתר   osnat-cosmetics מכון קוסמטיקה אסנת והחנות המקוונת  באתר osnat-cosmetics

בטרם תמשיכי בביצוע הרכישה באמצעות האתר או בכל פעילות אחרת באמצעות האתר, הנך נדרשת לקרוא את תנאי השימוש והרכישה בקפידה, שכן, הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין החברה. תנאים אלה מנוסחים בלשון נקבה אך פונים אל נשים וגברים כאחד.

 

 תנאי השימוש, כפי שיפורטו להלן, מגדירים את זכויותיך והתחייבויותיך בעת הכניסה לאתר לרבות רכישה באמצעותו, האחריות על המוצרים המוצעים למכירה (ככל שיש להם אחריות כזו), מועדי אספקתם, מדיניות המחירים הנוהגת, באילו תנאים את רשאית לבטל עסקאות שביצעת באמצעות האתר ופרטים חיוניים נוספים.

 

על מנת להמשיך בהליך הרכישה עליך לסמן את התיבה המתאימה כי קראת והנך מאשרת את הסכמתך לתנאי השימוש המפורטים. אם אינך מסכימה לתנאים הללו, לא תוכלי להשלים את הליך הרכישה באמצעות האתר.

 

כללי

אתר osnat-cosmetics מאפשר קישור למכון קוסמטיקה אסנת לצורך זימון תורים ומהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרי קוסמטיקה מקולקציית התכשירים ומוצרי טיפוח נוספים הנמכרים על ידי מכון לקוסמטיקה אסנת המיועדים ללקוחות שלה 

האתר  מנוהל ומופעל על ידי אסנת שטרית בית שאן 118 באר שבע בימים א-ה  בין השעות מ9:00- 19:00 וביום ו בין השעות 8:00 ל13:00

לברורים תוכלי לפנות באמצעות טלפון 0507325444 בדואר אלקטרוני os6863@gmail.com

השימוש באתר osnat-cosmetics  בחנות המקוונת מותר למחזיקים כדין בכרטיס אשראי תקף.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את זכאותך לבצע עסקאות באתר אסנת קוסמטיקס בכל אחד מהמקרים הבאים: (1) אם השתמשת בשירותי אתר אסנת קוסמטיקס לביצוע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה; (2) אם הפרת את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שתציע החברה; (3) אם את חייבת כספים לחברה או לחברות הקשורות עמה ולא פרעת את חובך, למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו; (4) אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

רישומי המחשב של החברה בדבר פעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

אתר osnat-cosmetics החנות המקוונת שומרת לעצמה את הזכות לתקנן את התקנון מבלי להודיע מראש.

שיכנסו לתוקף בעת פירסומם באתר החנות מחדש

אתר osnat-cosmetics החנות המקוונת תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את השירותים, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכול, בלא צורך להודיע לכם על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של רשת האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה.

אתר osnat-cosmetics החנות המקוונת רשאית מכל סיבה שהיא, להפסיק בכל עת את מתן השירותים באמצעות האתר כולם או מקצתם, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

רכישת מוצרים אתר osnat-cosmetics החנות המקוונת

הזמנת  ורכישת  מוצרי מחברת - anna Lotan PRO

 הזמנת ורכישת המוצרים תתבצע דרך אתר ר osnat-cosmetics  החנות המקוונת,

 לאחר התאמה בשיחה עם הקוסמטיקאית אסנת שטרית 0507325444

להתאמה סופית בהתאם לצורך עור הרוכש

ולמסירת מחיר המוצרים שנבחרו לרכישה

בחירת המוצרים והתכשירים שנקובים   המחירים באתר כולל מעמ רשאית הלקוחה על פי הבנתה לבחור  ולהזמין ולרכוש 

אתר osnat-cosmetics  מכון קוסמטיקה אסנת החנות המקוונת 

מאפשרת שיחה להתיעצות לצורך התאמה מדויקת של התכשיר למצב העור ביום הרכישה  ללא עלות וללא התחיבות מצד הלקוחה 

 

הקניה

רכישת המוצרים תתבצע דרך אתר החנות המקוונת לאחר התאמה בשיחה עם הקוסמטיקאית אסנת שטרית 0507325444

להתאמה סופית בהתאם לצורך עור הרוכש

ולמסירת מחיר המוצרים שנבחרו לרכישה

 

רכישת המוצרים תתבצע באמצעות הוספת מוצרים לסל הקניות.

לאחר מכן תזין המזמינה בטופס מקוון המיועד לכך את פרטי המזמינה, פרטי מקבל ההזמנה וכל פרט מזהה אחר שיש בו כדי לסייע למבצע המשלוח לאתר בקלות את מקום אליו מתבצעת מסירת ההזמנה. חובה למלא את השדות המסומנים בכוכבית ובלעדיהם לא תצא הזמנה אל הפועל.

בשלב הבא תאשר המזמינה את פרטי ההזמנה ואת נכונות הפרטים שמסרה. על ממלאת ההזמנה למסור אך ורק פרטים מדויקים על מנת למנוע אפשרות של תקלה במשלוח.

מילוי פרטי המזמינה לרבות אמצעי התשלום, ייחשבו לביצוע הזמנה מחייבת (להלן: "ההזמנה"). עם קבלת ההזמנה תתבצע בדיקת פרטי כרטיס האשראי ו/או אמצעי התשלום האחר, ורק לאחר אישור חברת האשראי כפי שיובהר להלן, תאושר ההזמנה על ידי החברה.

יובהר, כי ניתן לשנות את המוצרים הנבחרים בהזמנה עד למועד ביצוע ההזמנה. כל שינוי מאוחר יותר יהיה כפוף לתנאים לביטול הזמנה המפורטים להלן.

חיוב הלקוחה יהיה בכפוף להימצאות המוצרים במלאי. יובהר כי החברה אינה מחויבת להחזיק מלאי של כל המוצרים אשר תמונותיהם באתר.

החנות המקוונת באתר osnat-cosmetics רשאית בכל עת ולפי ראות עיניה להפסיק או לשנות את סוג המוצר או הזמן הקצוב של ההטבה שנקבעה למכירה באתר ואינה מבטיחה שיוצע שוב 

באתר החנות המקוונת osnat-cosmetics

אם אזל מוצר שהזמנת מהמלאי, נציג החברה ייצור עימך קשר טלפוני או באמצעות המייל והחברה שומרת לעצמה את הזכות להציע לך מוצר חלופי אחר. אם תתקבל הצעת החברה כאמור, הזמנתך תעודכן מחדש. אם תסרבי לקבל את הצעת החברה, תבוטל הזמנתך וכרטיס האשראי שלך יזוכו.

למען הסר ספק יובהר כי לא תתאפשר רכישה סיטונאית של מוצרים באתר osnat-cosmetics

 

שמירת הזמנה

המוצרים שאת מעוניינת להזמין יישמרו למשך 60 דקות בעגלת הקניות באתר. לאחר 60 דקות פרטי ההזמנה לא יישמרו.

החברה לא תספק את המוצרים שהזמנת אם ההזמנה לא נקלטה במחשביה או נקלטה באופן משובש וזאת גם אם מקור התקלה במחשבי החברה. אם לא תתקבל פניה מהחברה, טלפונית או באמצעות דואר אלקטרוני, בתוך יום עסקים אחד, ממועד שליחת ההזמנה, יש להניח כי חלה בה תקלה. במקרה כזה מומלץ כי תפני לחברה לברר את מקור התקלה.

אופן ביצוע התשלום

התשלום עבור המוצרים יעשה באמצעות כרטיס אשראי כפי שיהיה זמין לשימוש באתר מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה של החברה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום מסוים, להתיר את השימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום אחרים שהחברה תכבד.

לאחר הזמנת פרטי התשלום בטופס ההזמנה המקוון ישלח אליך אישור באמצעות דואר אלקטרוני על קליטת פרטי הזמנתך. יובהר כי אישר זה אינו מחייב לספק את המוצרים ומעיד אך ורק כי פרטי הזמנתך נקלטו.

מיד לאחר קליטת ההזמנה תתבצע בדיקת אמצעי התשלום ועם קבלת אישור חברת האשראי 

l תינתן הודעה למזמינה כי ההזמנה אושרה וחשבונך יחויב בעלות ההזמנה והשירות.  

בכל מקרה בו לא יתקבל אישור חברת האשראי l או כל אמצעי תשלום אחר שהיה באותה עת, תקבל המזמינה הודעה מתאימה על כך או נציג החברה או האתר יצור אתך קשר לשם השלמת העסקה או ביטולה.

אישור פעולת הרכישה מותנה בהימצאות המוצר הנרכש במלאי במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. אם וככל שהמוצר אינו נמצא במלאי החברה תשיב למזמינה סכום ששולם אם שולם לחברה ו/או תבטל את החיוב אם בוצע בגין המוצר שאינו במלאי.

האחריות הינה על המזמינה להודיע לחברה בכל מקרה של חיוב בטעות על ידי חברת האשראי על מנת לבצע זיכוי בהתאם.

אספקת המוצרים והמשלוח

החברה תפעל כמיטב יכולתה לספק את ההזמנה במהירות והמוצרים ישלחו תוך 14 ימי עסקים אם נשלחה ההזמנה באמצעות דואר ישראל או תוך 3 ימי עסקים אם נשלח באמצעות שליח, מיום קליטת ההזמנה ואישורה.

המשלוחים המבוצעים על ידי חברת משלוחים יבוצעו בהתאם לתנאי חברת המשלוחים אזורי החלוקה של חברת המשלוחים ובתאום מראש עם מקבלת ההזמנה. תנאי חברת המשלוחים יחייבו את המזמינה 

ולמזמינה לא תהא כל טענה כלפי האתר החנות המקוונת osnat-cosmetics בקשר לכך.

במקרים בהם מסופקים המוצרים באמצעות דואר ישראל, המוצרים ישלחו בכפוף לזמני האספקה של דואר ישראל ואינם ניתנים לבקרה על ידי החברה ואינם בשליטתם. למזמינה לא תהא כל טענה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב שיבושים באספקה במקרה כאמור.

על המזמינה להודיע מידית לחברה אם ההזמנה, כולה או חלקה, לא סופקה בתקופת האספקה, במקרה כאמור, זמן אספקה חדש ייחשב מיום תיאום מועד חדש.

דמי משלוח

בנוסף למחיר המוצרים אשר בהזמנה, תחויב המזמינה בדמי משלוח. סכום דמי המשלוח יופיע בתום הליך ההזמנה בהתאם לדרך המשלוח אותה בחרה המזמינה.

דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין ההזמנה.

החברה לא תהיה אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה של הזמנה, כולה או חלקה, כתוצאה מכח עליון ומבלי לגרוע מהאמור, ממלחמה, מבצע צבאי, נזקי טבע, ו/או כל אירוע אחר אשר אינו בשליטת החברה- כגון שביתות ו/או השבתות נמלים, השבתות כלל משקיות ו/או אצל ספקים או נותני שירותים אחרים הדרושים לייצור, אספקה או הובלה של המוצרים.

במקרים בהם הזמנה, כולה או חלקה, תחזור לחברה בגלל פרטים מוטעים שנמסרו על ידי המזמינה, תחויב המזמינה בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.

מדיניות החזרת מוצרים וביטול עסקה

לאחר קבלת ההזמנה תוכלי להחזיר או להחליף מוצרים בהתאם למדיניות החזרת המוצרים המפורטת להלן. כדי לבטל הזמנה או רכישת מוצרים מסוימים, תוכלו לעשות זאת בתיאום עם נציגת osnat-cosmetics

ביטול הזמנה ו/או החזרת מוצרים יעשו בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 והתקנות מכוחו (להלן: "החוק"), כפי שיעודכנו מעת לעת.

במקרה של ביטול הזמנה לאחר שנשלח מוצר אל המזמינה, תזוכה המזמינה אך ורק לאחר קבלת המוצרים ב   osnat-cosmetics מכון קוסמטיקה אסנת כאשר המוצר/ים הוחזרו באריזתם המקורית, כאשר המוצר שלם ואינו פגום, ללא פגיעה או נזק, ובלא שנעה בו כל שימוש. מוצר אשר יוחזר ואינו עומד בתנאי סעיף זה, לא יזכה את המזמינה בהחזר כספי ו/או בכל זיכוי אחר לרבות שובר זיכוי. אם פתחת את אריזת המוצר, השתמשת בו או צרכת אותו, לא תוכלי להחזירו אלא אם כן היה המוצר מקולקל או פגום. 

ל osnat-cosmetics -מכון לקוסמטיקה אסנת    שיקול הדעת הבלעדי באשר למצב המוצר שהוחזר.

לעניין פגם שנפל במוצר, במידה והמזמינה לא הודיעה לחברה על פגם כלשהו במוצר וזאת בתוך 24 שעות מקבלתו, ייחשב הדבר כהודעה כי לא נפל פגם במוצר ומזמינה לא תהא כל טענה כנגד החברה לעניין קיומו של פגם כלשהו במוצר.

רק לאחר החזרת המוצרים ל חנות המקוונת osnat-cosmetics מכון לקוסמטיקה אסנת   בפועל, תזוכה המזמינה במחיר ששילמה עבור המוצרים שהוחזרו, לא כולל דמי המשלוח. הזיכוי יבוצע באמצעות כרטיס האשראי אשר באמצעותו שולמה ההזמנה, בהתאם למדיניות חברת האשראי.

ה האתר חנות מקוונת osnat-cosmetics תהיה רשאית לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% (חמישה אחוזים) ממחיר העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מבין השניים, וכן לקזז מסכום ההחזר כל סכום אשר שולם על ידי החברה בגין סליקת כרטיס האשראי. במקרה של פגם או קלקול במוצר/ים לא תחויבי בדמי ביטול, והכל בהתאם לחוק כפי שיעודכן מעת לעת.

מובהר ומוסכם כי מוצרים בהנחה אינם ניתנים להחזרה וכי לא יינתן החזר כספי בגין מוצר אשר לא נתנה בגינו תמורה כספית כגון מתנות.

מחירים

מחירי המוצרים המופיעים באתר מופיעים בשקלים חדשים וכוללים מע"מ כדין. המחירים אינם כוללים דמי משלוח.

המחיר התקף ביחס להזמנה הוא המחיר המופיע בעת השלמת תהליך ההזמנה. החברה רשאית לשנות את מחירי המוצרים, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא צורך בהודעה מוקדמת. אם עודנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, ההזמנה תחויב לפי המחירים המעודכנים.

 

מבצעים, הטבות והנחות

 

האתר החנות המקוונת osnat-cosmetics רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות.osnat-cosmetics רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

לתשומת לבך: אין לך זכות קנויה ליהנות ממבצעים, הטבות והנחות באתר בחנות המקוונת osnat-cosmetics כל שינוי בפרטי הזמנתך או במחירה, תהיה סיבתו אשר תהיה, יגרור אחריו בדיקה מחודשת של זכאותך למבצע, הטבה או הנחה. כך, לדוגמה, אם רכשת מוצר והיית זכאית לקבלת הטבה בגין רכישתו, אולם מוצר זה לא נמצא במלאי, לא תהיי זכאית לאותה הטבה; אם החלפת מוצר, שרכישתו לוותה במבצע, במוצר חלופי שאינו מזכה במבצע, לא תהיי זכאית להטבה שנלוותה לרכישת המוצר המקורי; אם סכום הזמנתך פחת, יכול שתישלל זכאותך למבצע, הנחה או הטבה שהיו מוקנים לך אלמלא פחת מחיר ההזמנה.

דוגמאות אלה אינן ממצות את השינויים האפשריים בזכאותך למבצעים, הטבות או הנחות.

פרטיות

יובהר כי osnat-cosmetics אוספת מידע הכולל שם, מען, פרטי התקשרות לרבות כתובת דוא"ל לצורך אספקת שירות הרכישה באמצעות האתר או החברה, עיבוד הזמנות ומשלוחים, הזמנת מוצרים, קידום מוצרים והתקשרויות עתידיות.

השימוש באתר מהווה הסכמת המשתמש למסירת המידע והחברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לפנות אל המזמינה באמצעות דוא"ל ו/או פניה טלפונית ו/או פנייה בפקסימיליה למטרות קידום מכירות ושיווק, על פי דרישות הדין הרלבנטיות וכל עוד לא הודיעה המזמינה אחרת.

ידוע לך, כי לא קיימת לך חובה בדין למסור את הפרטים ומסירת הפרטים נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך.

יתכן ויעשה שימוש בפרטים שמסרת לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. במקרה כזה, הנתונים לא יכללו כל מידע אישי ולא ניתן יהיה לזהותך.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל,האתר  osnat-cosmetics לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים ומידע המזהה אותך אישית, אשר נרשם בעת פעילותך באתר  osnat-cosmetics למעט במקרים המפורטים להלן:

במקרה שהפרת את הוראות תנאי השימוש או כל הסכם בינך לבין האתר החנות המקוונת  osnat-cosmetics  או אם ביצעת באמצעות אתר החנות המקוונת או בקשר עמה, פעולות בניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;

אם התקבל בידי האתר  החנות המקוונת osnat-cosmetics צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי או שמסירת הפרטים מתבצעת על-פי כל דין אחר;

בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין osnat-cosmetics האתר החנות המקוונת 

בכל מקרה של מסירת מידע כאמור לעיל, לא תהיה לך כל טענה או דרישה כלפי האתר ו/או מטעמן בקשר למסירת הפרטים כאמור.

 

האתר osnat-cosmetics נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע אודותיך, וכל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, האתר  לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה על ידי אדם כלשהו.

הנך רשאי בכל עת לפנות לחברה בבקשה לעיין, לתקן או להסיר מהמאגר כל מידע שנאגר אודותיך, באמצעות פניה בכתב לכתובת osnat-cosmetics.com ובכפוף למסירת פרטים מזהים שתבקש .באתר החנות המקוונת osnat-cosmetics

אחריות

האתר  osnat-cosmetics  החנות המקוונת מכון לקוסמטיקה אסנת  ואו מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד, שייגרם למשתמשת ו/או למזמינה ו/או לגולשת ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש באתר ו/או רכישה באמצעות האתר.

האתר  osnat-cosmetics  החנות המקוונת מכון לקוסמטיקה אסנת לא תישא בכל אחריות ביחס להודעת שיתקבלו או יישלחו באמצעות האתר (לרבות על ידי משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות אלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו, השפעתו על המחשב המשתמש, כל נזק ו/או אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיוצב', תוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמשת או לכל צד שלישי אחר בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו על ידו.

חלק מהמידע בדבר המוצרים המוצעים למכירה באתר osnat-cosmetics למעט מחירם, מקבלת האתר  osnat-cosmetics  החנות המקוונת מכון לקוסמטיקה  מיצרני המוצרים והיא מזינה אותו אל האתר כפי שהוא (AS IS). ההאתר  osnat-cosmetics  החנות המקוונת מכון לקוסמטיקה   אינה בודקת את מהימנות המידע, שלמותו, דיוקו או התאמתו לתכונות המוצרים בפועל, והיא לא תישא באחריות לכל אי-התאמה, חוסר, הטעיה או טעות הכלולים במידע או בקשר לטיבם או התאמתם לצורכיכם או לתיאורם.

התמונות באתר הינן להמחשה בלבד והתעשה כמיטב יכולתה על מנת להציג את המידע השלם והמקיף לגבי המוצרים והתמונות. חרף האמור, יובהר כי עלולים להופיע באתר אי דיוקים או שגיאות והחברה ו/או הנהלת באתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי דיוקים או שגיאות כאמור.

האתר  osnat-cosmetics  החנות המקוונת מכון לקוסמטיקה ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם לכן במישרין או בעקיפין בשל איחור באספקה, או כתוצאה מכך שהמוצרים, אשר סופקו לכם היו פגומים, מקולקלים או לא תקינים - אלא אם כן ארע הפגם בשל רשלנות רבתי מצידה של  

  ה osnat-cosmetic    במקרה זה תהיה אחריות ה osnat-cosmeticsואו מי מטעמה מוגבלת לסכום השווה למחיר המוצר.

השירות באתר osnat-cosmetics באינטרנט ניתן לשימוש כפי שהוא (AS IS). לא תהיה לכם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מימי לוזון ו/או החברה ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצורכיכם ולדרישותיכם.

אין בהצגת הספקים והמוצרים באתר משום הבעת דעה לגבי אופיים או טיבם על ידי האתר.

בכל מקרה אחריות ה osnat-cosmetics מוגבלת לסכום השווה למחיר ההזמנה ולא מעבר לכך.

האתר החנות המקוונת osnat-cosmeticsעושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותה של אתרosnat-cosmeticsיחד עם זאת, אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית, נזקים, קלקולים, תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת. בכל מקרה כאמו, החברה לא תישא באחריות כלשהי.

קישורים ומידע פרסומי באתר

במסגרת הביקור באתר osnat-cosmetics יכול שיוצג בפניך מידע מסחרי-פרסומי. מקורו של מידע כאמור יכול שיהיה מהחברה ויכול שיהיה מצדדים שלישיים. במקרים בהם מקורו של מידע זה יהא מצדדים שלישיים, החברה אינה יכולה לערוב לאמינות ולדיוק המידע האמור, לפיכך לא תוכלי לבוא לחברה ו/או מי מטעמה בכל טענה, דרישה או תביעה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים או עקיפים הנובעים מהסתמכות או שימוש במידע הניתן באמצעות אתר מימי לוזון ואשר מקורו מצדדים שלישיים.

הוosnat-cosmetics/או מי מטעמה לא יהיו אחראיים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע בשירותים, שמפעילים צדדים שלישיים ואשר אליהם תגיע באמצעות קישורים מהאתר או בעקבות ביקורכם באתר.

קניין רוחני

ככל שיש סימני מסחר שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה על ידיosnat-cosmetics ו/או באמצעות האתר, כי אז סימני המסחר הינם רכושן של אותן החברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להציג ו/או לתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות ו/או טקסטים) בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב, ובכפוף לתנאי הרשאה מפורשים, אם וככל שתינתן הרשאה כאמור.

אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר  osnat-cosmetics רשימות המוצרים המופיעים בה או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמתה של הosnat-cosmetics מראש ובכתב.

אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר osnat-cosmetics לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של osnat-cosmetics   מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).

אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכה ("קישור עומק"), אלא בהסכמת החברה מראש ובכתב. החברה תהא רשאית להורות על ביטל של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובמקרה כזה לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה.

אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו הosnat-cosmetics אלא בכפוף לקבלת הסכמת החברה לכך מראש ובכתב.

שמירה על סודיות/אבטחת מידע

ה  osnat-cosmetics נוקטת במיטב אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור מכל משמר סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה, העברת הנתונים מהאתר מתבצעת בצורה של פרוטוקול מוצפן ומאובטח SSL חברת Isracard היא החברה הסולקת את כרטיסי האשראי והסליקה נמצאת באחריותה.

יובהר כי החברה אינה אוגרת את מספרי כרטיס האשראי.

על אף האמור, במקרים אשר אינם בשליטת ה  osnat-cosmetics או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, למזמינה או גולשת באתר, אם מידע זה יאבד או יעשה בו שימוש לא מורשה.

דין ושיפוט

הדין החל על השימוש באתר osnat-cosmetics והזמנתך, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוזות באר שבע דרום 

הנכם מוזמנים לפנות לחברה בכל שאלה ו/או הבהרה נוספים.

bottom of page